Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

WSKAŹNIK EP I EK

Co to jest wskaźnik EP?

Wskaźnik EP opisuje wielkość zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną w skali roku. Zapotrzebowanie na tą energię wynika z eksploatacji budynku. Wyraża się ją w kWh/m2 rok - w odniesiueniu do jednostki powierzchni użytkowej.

Wskaźnik EP to ilościowa ocena zużycia energii - opisuje ilość energii zużywaną podczas eksploatacji budynku. Każdy budynek o danych parametrach posiada pewną referencyjną - ustawową wartość EP, która wynika z przepisów budowlanych. Świadectwo energetyczne jest więc porównaniem właściwości energetycznych danego budynku z właściwościami budynku referencyjnego. To porównanie nazywane jest jakościową oceną energetyczną budynku i wskazuje, czy mieści się on we wskazanej przez przepisy normie.

Co to jest wskaźnik EK?

Wskaźnik EK odzwierciedla w odniesieniu do jednostki powierzchni użytkowej roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową, spożytkowaną na:

  • ogrzewanie,
  • chłodzenie,
  • wentylację i klimatyzację,
  • przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Wyrażany jest on, podobnie jak wskaźnik EP, w kWh/m2 rok, a jego wartość jest miarą efektywności energetycznej budynku.

Reasumując:

Wartości współczynników EP i EK wskazują efektywność energetyczną budynku i ilość zużywanej przez niego energii. Im mniejsze wartości obu współczynników, tym lepszy pod względem energetycznym jest dany budynek.

czytaj dalej - Świadectwo energetyczne