Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

CO TO JEST FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA?

Fundusz Termomodernizacji:

Są to wydzielone z Budżetu Państwa środki finansowe, któymi zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, przeznaczone na wsparcie wszystkich uprawnionych podmiotów w realizacji działań mających na celu zmniejszenie zużycia energii i jej nośników w zasobach komunalnych i socjalno-bytowych.

Premia termomodernizacyjna:

Jeżeli dokonasz kompleksowej termomodernizacji i zaciągniesz na jej realizację kredyt, otrzymasz z Funduszu Termomodernizacji zwrot 25% wartości tego kredytu. Resztękredytu spłacisz z oszczędności w kosztach ogrzewania.

Jeżeli dysponujesz własnymiśrodkami na modernizację, kredyt możesz spłacić również natychmiast po wykonaniu prac modernizacyjnych. Premia staje się wtedy po prostu zwrotem części poniesionych przez Ciebie kosztów.

Dlaczego zawsze trzeba zaciągnąć kredyt?

Państwo wspierając finansowo termomodernizację słusznie wymaga, by jej zakres był możliwie kompleksowy, precyzyjnie przeanalizowany i zoptymalizowany, a związane z nią prace budowlane i instalacyjne realizowane prawidłowo. Najprostszym sposobem zapewnienia spełnienia tych wymogów jest realizacja procedury związanej z udzieleniem kredytu, która obejmuje:

  • weryfikację audytu energetycznego, w którym określony jest precyzyjnie sposób i zakres termomodernizacji (pozytywna weryfikacja audytu powoduje przyznanie premii),
  • kontrolę zgodności zakresu zrealizowanych w trakcie modernizacji prac z zakresem określonym w audycie energetycznym,
  • kontrolę faktycznych kosztó poniesionych na termomodernizację, od której zależy wielkość premii,
  • kontrolę jakości i poprawności realizacji prac poprzez wykonanie niezbędnych projektów i zapewnienie nadzoru technicznego w trakcie realizacji robót.

Procedura związana z udizeleniem i rozliczeniem kredytu bankowego obejmuje kontrolę wszystkich powyższych elementów.

SPIS TREŚCI | strona 1 | strona 2 | strona 3