Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Audytor i audyt energetyczny

Na rynku występuje obecnie bardzo dużo technologii i technik grzewczych, jak również technologicznie zaawansowanych, nowoczesnych i niestety nieco skomplikowanych technologii ociepleniowych. Jeżeli dołączymy do tego całą gamę urządzeń wentylacyjnych, niezliczoną ilość rodzajów okien, urządzeń do racjonalizacji zużycia wody, metod pozyskania energii słonecznej i odnawialnego to okaże się, że do poprawnego wykonania analizy dostępnych sposobów i optymalizacji zakresu termomodernizacji potrzebna jest dosyć profesjonalna wiedza i umiejętności inżynierskie. Konieczne jest również użycie wcale nieprostej metodyki obliczeniowej. Osobą posiadającą profesjonalną wiedzęjest właśnie audytor energetyczny, a metodyka obliczeń, analizy i wyniki obliczeń szczegółowo opisane są w audycie energetycznym.

Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

W wypadku ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych wymagany sposób wykonania audytu określono w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Dz.U. 12, poz. 114 z dnia 15.02.2002. (patrz Do pobrania)

Gdzie znaleźć audytora energetycznego?

Po uważnym przepstudiowaniu rozporządzenia, o któym mowa wyżej, audyt powinien być w stanie wykonać każdy inżynier budowlany. Można więc do osób takich się zwracać, jednak należy upewnić się, że osoby te przeszły odpowiednie szkolenie i posiadają doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań. Listę takich osób można znaleźć np. na stronach internetowych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. lub zwrócić się bezpośrednio do Agencji o jej udostępnienie.

SPIS TREŚCI | strona 2 | strona 3 | strona 4