Formularz kontaktowy

 • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
 • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Co to jest kredyt termomodernizacyjny?

Jest to podstawowe źródło finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, bowiem system, w ramach którego kredyt jest udzielany, skierowany jest przede wszystkim do podmiotów nie dysponujących środkami na termomodernizację. Podstawowe warunki związane z tym kredytem są następujące:

  udzielany jest maksymalnie do 80% wartości kosztów całej inwestycji termomodernizacyjnej, co oznacza, że kredytobiorca musi dysponować pozostałymi 20% kosztów, lub mieć zapewnienie ich uzyskania z innych źródeł,
 • maksymalny okres spłaty wynosić może 10 lat,
 • udzielany może być na przedsięwzięcia przynoszące określone, minimalne efekty w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię wynoszące:
  • 25% w przypadku kompleksowej termomodernizacji,
  • 10% w przypadku modernizacji tylko systemu grzewczego,
  • 15% w przypadku ocieplenia przegród zewnętrznych i wymiany okien, o ile system grzewczy został uprzednio zmodernizowany i stało się to nie dawniej niż 10 lat temu.
 • kredytem i udziałem własnym kredytobiorcy może być sfinansowany jedynie taki zakres modernizacji, którego spłata możliwa będzie z oszczędności kosztów energii, zatem spłata rat kredytu i odsetek nie powinna powodować dodatkowych obciążeń finansowych kredytobiorcy (tzw. zasada samospłaty kredytu),
 • kredyt udzielany jest na warunkach komercyjnych wyłącznie przez banki, które podpisały odpowiednie umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Komu może być przyznana premia i kto może wziąć kredyt termomodernizacyjny?

Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych obejmuje wszystkie przedsięwzięcia, które służą trwałemu usprawnieniu wytwarzania, przesyłu, wykorzystania i użytkowania ciepła w zasobach socjalno-bytowych i komunalnych. Tak więc obejmuje:

 • budynki mieszkalne wszystkich typów i rodzajów (jednorodzinne i wielorodzinne),
 • budynki zamieszkania zbiorowego (bursy, internaty, akademiki, hotele robotnicze itp.),
 • budynki służące samorządom terytorialnym do wykonywania ich zadań (szkoły, przedszkola, szpitale, przychodnie zdrowia, domy opieki, domy dziecka itp.),
 • lokalne kotłownie i sieci cieplne o mocy wytwarzanej i przesyłanej do 11,6MW,

Ustawa ta jest również pierwszą, która wszystkich potencjalnych jej beneficjentów traktuje w sposób równorzędny, innymi słowy, takie same warunki ubiegania się o premię ma zarówno właściciel niewielkiego domu jednorodzinnego, jak i duża spółdzielnia mieszkaniowa, szpital, czy podmiot eksploatujący lokalną kotłownię.

Na jakiego rodzaju przedsięwzięcia można uzyskać kredyt i premię?

Ustawa została skonstruowana w sposób promujący kompleksową termomodernizację. Im więcej bowiem w termomodernizację zainwestujemy, tym większej wypłaty premii możemy sięspodziewać. Należy więc uważnie analizować wszystkei dostępne możliwości obniżenia zużycia energii i jej kosztów.

SPIS TREŚCI | strona 3 | strona 4 | strona 5