Formularz kontaktowy

 • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
 • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Możliwości obniżenia zużycia energi i jej kosztów

 • ocieplenia,
  • ścian zewnętrznych i ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,
  • ścian przy gruncie,
  • dachów i stropodachów,
  • podłóg nad piwnicami i pomieszczeniami nieogrzewanymi,
  • podłóg na gruncie,
 • wymiana lub remont okien,
 • wymiana lub modernizacja źródłą zasilania budynku w ciepło do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej (kotła, pieca, węzła cieplnego) z możliwością zmiany nośnika energii (np. węgla na gaz, węgla na energię elektryczną, węgla na olej opałowy itp.),
 • wymiana, modernizacja lub budowa nowej instalacji grzewczej w budynku,
 • zainstalowanie dodatkowych urządzeń usprawniających pracę instalacji grzewczej (termozawory, zawory podpionowe, ocieplenie rur, automatyka pogodowa itp.),
 • modernizacja i usprawnienia systemó wentylacji (zastosowanie wentylacji mechanicznej wywiewnej, nawiewno-wywiewnej, odzysku ciepła, czyli tzw. rekuperacji, nawiewników powietrza sterowanych ręcznie i automatycznie itp.),
 • wykorzystanie energii odnawialnych poprzez zainstalowanie:
  • kolektorów słonecznych,
  • pomp ciepła,
  • źródeł ciepła opalanych biomasą (słomą, drewnem i odpadami drzewnymi), biogazem,
  • bierne wykorzystanie energii słonecznej,
 • modernizacja lub wymiana systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, zainstalowanie urządzeń zmniejszających zużycie wody (tzw. armatura wodo-oszczędna, cyrkulacja, zawory i automatyka sterująca),
 • opomiarowanie i rozliczanie zużycia ciepła,
 • instalacja systemów automatyzcnego sterowania pracą systemów grzewczych,

W przypadku budynków użyteczności publicznej możliwe są możliwości jak dla budynków, oraz dodatkowo:

 • systemy klimatyzacyjne,
 • systemy rozprowadzania pary technologicznej i źródła rezerwowe w szpitalach,
 • wewnętrzne sieci cieplne.

W przypadku kotłowni

 • modernizacja lub wymiana źródła ciepła z możliwością zamiany nośnika energii,
 • niezbędne modernizacje i modyfikacje instalacji elektrycznej.

W przypadku zewnętrznej sieci cieplnej

 • naprawa i uzupełnienie izolacji cieplnej rurociągów,
 • wykonanie nowej izolacji,
 • wymiana uszkodzonych części rurociągów,
 • wykonanie nowych rurociągów, np. preizolowanych,
 • wymiana bądź modernizacja armatury sieci.

SPIS TREŚCI | strona 4 | strona 5 | strona 6