Formularz kontaktowy

  • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
  • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Jak starać się o kredyt i premię?

Zamieszczony poniżej schemat pokazuje w nieco uproszczony sposób, jak postępować, by doprowadzić do modernizacji naszego obiektu i przy okazji uzyskać dofinansowanie w postaci premii. Procedura jest maksymalnie uproszczona, ponieważ praktycznie wszystkich formalności dopełnimy w banku, który udzieli nam kredytu.

1 - Twoja rola!

Zapewnij wykonanie Audytu Energetycznego (określ i uzgodnij założenia wyjściowe do wykonania Audytu).

2 - Twoja rola!

Wybierz bank, przygotuj i złóż wniosek o udzielenie kredytu (w banku otrzymasz standardowe formularze odpowiednich wniosków).

3 - Twój bank

Oceni wniosek i zawrze z Tobą warunkową umowę kredytową (pod warunkiem przyznania premii przez BGK) (wyśle do BGK audyt do weryfikacji wraz z wnioskiem o przyznanie Premii).

4 - BGK

Zweryfikuje Twój wniosek i Audyt Energetyczny. Wystawi Promese udzielenia Premii Termomodernizacyjnej (pod warunkiem pozytywnej oceny audytu).

5 - BGK

Prześle zweryfikowany Audyt i Promese Premii do Twojego banku.

6 - Twój bank

Udzieli Ci kredytu Termomodernizacyjnego (otworzy linię kredytową).

7 - Twoja rola!

Zapewnij wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Zabezpiecz nadzór techniczny w trakcie robót. Znajdź odpowiednich wykonawców robót.

8 - Twój bank

Z przyznanego kredytu będzie opłacał faktury za materiały, urządzenia i wykonane roboty. Będzie uczestniczył w odbiorach wszystkich robót. Wyśle informacje do BGK o zakończeniu prac zgodnie z umową.

9 - BGK

Przekaże Premie Termomodernizacyjną - 25% wartości kredytu, do Twojego banku w poczet spłaty kredytu.

10 - Twoja rola!

W określonym w umowie z Twoim bankiem okresie spłacisz pozostałe 75% kredytu z oszczędności w kosztach energii.

Jak najlepiej wybrać bank?

Może być to dowolny bank, który zaproponuje najlepsze warunki kredytowania. Najczęściej jednak najkorzystniej jest wybrać bank, w którym posiadamy już rachunek. Znacznie skróci to i uprości procedury, głównie związane z zabezpieczeniem kredytu, badaniem wiarygodności kredytowej itp. W banku tym otrzymamy również wszystkie niezbędne kwestionariusze i wniosek kredytowy, jak również wniosek o przyznanie premii. Pracownicy banku pomogą Ci również w sporządzeniu i skompletowaniu niezbędnych dokumentów. Bank ten musi jednak mieć zawartą odpowiednią umowę z BGK. Listę banków posiadających takie umowy znaleźć można na stronie internetowej www.bgk.com.pl lub zasięgnąć na ten temat informacji bezpośrednio w BGK pod numerem telefonu (0-prefix-22) 52 29 198, 52 29 121 lub 52 29 177

SPIS TREŚCI | strona 5 | strona 6 | strona 7