Formularz kontaktowy

 • Chcesz abyśmy oszacowali koszt Twojego audytu lub świadectwa energetycznego?
 • Chcesz zamówić świadectwo energetyczne lub badanie termowizyjne?

przejdź do formularza

Jak długo może trwać cała procedura?

Aby przeprowadzić całą procedurę, musi być wykonana pewna ilość różnych czynności o charakterze organizacyjnym, administracyjnym, logistycznym. Czas, jaki zabierze ich przeprowadzenie, zależy w dużej mierze od naszego zaangażowania, konieczności wykonania ewentualnych dodatkowych prac nie związanych z termomodernizacją (np. inwentaryzacja budowlana i technologiczna obiektu, dodatkowe ekspertyzy budowlane, uzgodnienia z organami administracji państwowej itp.) oraz sprawności działania administracji w banku. Audyt energetyczny można wykonać w ciągu 2-3 tygodni. Przy sprzyjających okolicznościach, wszystkie formalności od wykonania audytu do przyznania kredytu i premii mogą być zakończone w ciągu 9-10 tygodni.

Jakie są potencjalne koszty i jakie możliwe do osiągnięcia efekty?

Podstawowe koszty związane są z:

 • wykonaniem audytu energetycznego,
 • prowizją dla banku kredytującego (1-2% kwoty przyznanego kredytu),
 • prowizją dla BGK (0,6% kwoty przyznanej premii termomodernizacyjnej),
 • przeprowadzeniem postępowań przetargowych,
 • sporządzeniem niezbędnych projektów budowlanych i technologicznych, czasem ekspertyz budowlanych,
 • uzyskaniem pozwoleń na budowę i ewentualnych dodatkowych uzgodnień (przeważnie w przypadku szpitali, kotłowni i sieci cieplnych),
 • zapewnienia nadzoru w trakcie realizacji prac o ile jest to wymagane.

Orientacyjny koszt przygotowania i obsługi realizacji standardowej inwestycji termomodernizacyjnej łącznie z wykonaniem audytu energetycznego nie powinien przekroczyć 4-5% łącznej kwoty inwestycji w przypadku prostych budynków jednorodzinnych do ok. 6-8% w przypadku obiektów bardziej skomplikowanych (kotłownie, szpitale itp.). Czynnikiem decydującym o wzroście kosztó w drugim przypadku jest konieczność wykonania bardziej skomplikowanych projektów budowlanych i wykonawczych. Ponadto te wymagają indywidualnego podejścia w każdym przypadku, charakteryzują sięprzeważnie dużą specyfiką i unikalnością koniecznych do przeanalizowania zagadnień.

Średni koszt kompleksowej modernizacji standardowego w polskich warunkach domu jednorodzinnego może wynieść nawet do 40tys. zł. Możliwe do uzyskania efekty w postaci rocznej oszczędności kosztów ogrzewania i ciepłej wody to nawet 5tys. zł. Wtedy np. przy założeniach, że:

 • z kredytu finansowane będzie 80% kosztów inwestycji,
 • okres spłaty kredytu wyniesie 10 lat,
 • oprocentowanie kredytu wyniesie 9% w skali roku,
otrzymalibyśmy następujące wyniki:
 • wielkość kredytu termomodernizacyjnego - 32tys. zł,
 • udział własny kredytobiorcy - 8tys. zł,
 • premia termomodernizacyjna - 8tys. zł,
 • kwota kredytu spłacana przez kredytobiorcę - 24tys. zł,
 • miesięczna rata kredytu - 304,00zł.

W przykładzie powyższym koszt spłaty kredytu jest mniejszy niż średnie miesięczne oszczędności i jest możliwa jego samospłata. Bez problemów spłacają się wszystkie inwestycje o prostym okresie zwrotu do 8 lat, co jest wielkością charakteryzującą przeważającą część polskich zasobów komunalnych i mieszkaniowych.

W przypadku większych inwestycji (budynki wielorodzinne, kotłownie, szpitale, szkoły etc.) relacje pomiędzy kosztami inwestycji, premią, oszczędnościami kosztów oraz ratą kredytu będą zazwyczaj bardzo podobne. Zwiększą się jedynie bezwzględne wartości tych wielkości, a obciążenia wynikające ze spłaty kredytu będą tym mniejsze, im niższe będzie oprocentowanie kredytu komercyjnego. Należy również wziąć pod uwagę, że koszty energii i jej nośnikó będą niestety nadal wzrastać. Uwzględnienie tego, jakkolwiek niezbyt przyjemnego zjawiska, podniesie jeszcze bardziej atrakcyjność i opłacalność realizowanej przez nas termomodernizacji.

SPIS TREŚCI | strona 7 | strona 8